TaxMachine PITy 2023/2024

Profesjonalny program do rozliczania rocznych deklaracji PIT za 2023 rok.
Rozliczysz i wyślesz do systemu e-Deklaracje wszystkie rodzaje PIT (PIT-37, PIT-36, PIT-28, PIT-36L, PIT-38, PIT-39), a także PITy pracownicze/płacowe (PIT-11, PIT-4R, PIT-8AR, PIT-8C i inne). Odliczysz wszystkie ulgi podatkowe, w tym ulgę ulgę na dzieci, ulgę na internet, ulgę rehabilitacyjną.
Zawsze bezpłatnie i bez ograniczeń, także w zastosowaniach komercyjnych, w biurach rachunkowych, kancelariach podatkowych. Możliwość pracy wielostanowiskowej i zdalnej.

Więcej na temat programu Pobieram program PITy 2023/2024

Ulga na dziecko

Jeśli wychowujesz dziecko to masz prawo przy rocznym rozliczaniu swojego podatku dochodowego odliczyć tak zwaną ulgę prorodzinną.

Od trzech lat ulga na dziecko dotyczy już nie tylko rodziców, ale także opiekunów prawnych oraz osób, które pełnią funkcję rodziny zastępczej. Tego typu ulgi podatkowe niestety nie dotyczą osób, które uzyskują przychody z działalności gospodarczej opodatkowanej zryczałtowanym podatkiem od przychodów oraz osoby, które uzyskują dochody opodatkowane na zasadach szczególnych, np. firmy, które wybrały opodatkowanie przy stawce 19%. Jednakże jeśli otrzymują Państwo ponadto dochody objęte opodatkowaniem według skali podatkowej, czyli np. emeryturę, rentę czy wynagrodzenie za pracę, to wtedy wypełniając PIT można odliczyć sobie ulgę prorodzinną.

Pamiętaj!

W drukach PIT za 2023 rok zaimplementowano znaczące modyfikacje w odliczeniu na dziecko.

Wcielono granicę dochodów, obligatoryjny w przypadku odejmowania ulgi dla jednego dziecka. Limit ten ma wartość 112 000 zł przy kalkulowaniu formularza PIT wspólnego lub druku PIT osoby w pojedynkę wychowującej dziecko, i 56 000 zł dla osób składających formularz PIT osobno. Jeżeli dochód przewyższa te limity to podatnik lub podatnicy wychowujący wyłącznie jedno dziecko nie mają prawa korzystać z ulgi prorodzinnej.

Dodatkową zmianą w uldze prorodzinnej jest zwiększenie kwoty zniżki na trzecie, czwarte i dowolne następne dziecko. Na trzecie dziecko ulga ma wartość 2000,04 zł rocznie, 166,67 zł co miesiąc, tymczasem na czwarte i każde kolejne dziecko zniżka ma wartość 2700 zł za rok, 225 zł za miesiąc.

Nie zmieniono kwota obniżki na dwójkę dzieci, wciąż odejmujemy 1112,04 zł na rok, 92,67 zł miesięcznie na każde z dzieci.

Odliczenie uwzględnia się na formularzu PIT-36 lub PIT-37, dołączając do nich załącznik PIT O (PIT 0). Warto też zaznaczyć, że z ulgi na dziecko nie mogą korzystać rodzice lub prawni opiekunowie, którzy nie mieszkają razem z dzieckiem lub tez zostali pozbawieni praw rodzicielskich. Ulgę prorodzinną mogą odliczyć od podatku rodzice lub opiekunowie, których dzieci nie ukończyły 25 roku życia lub też, jeśli otrzymują zasiłek pielęgnacyjny lub rentę socjalną (bez ograniczeń wiekowych). W przypadku dzieci do 25 roku życia, należy się ulga, jeśli dzieci te studiują w kraju lub poza jego granicami oraz nie otrzymują w roku podatkowym dochodów opodatkowanych stawką 19% lub ich roczny łączny przychód nie przekroczył 3089 zł.

pit o pit 0 ulga na dzieci

Ulgę na dziecko i inne ulgi odliczysz w niezwykle szybki sposób, dzięki naszemu oprogramowaniu, które możesz porać z naszej strony.

Słowa kluczowe

ulga na dzieci, ulga na dziecko, ulga prorodzinna

© 2023 - Fundacja Niepełnosprawnych SANUS. Wypełniając swoje deklaracje PIT programem PITy TaxMachine 2023/2024 możesz przekazać 1% podatku naszej Organizacji Pożytku Publicznego.