SANUS

FUNDACJA NIEPEŁNOSPRAWNYCH
   

TaxMachine PITy 2023/2024

Profesjonalny program do rozliczania rocznych deklaracji PIT za 2023 rok.
Rozliczysz i wyślesz do systemu e-Deklaracje wszystkie rodzaje PIT (PIT-37, PIT-36, PIT-28, PIT-36L, PIT-38, PIT-39), a także PITy pracownicze/płacowe (PIT-11, PIT-4R, PIT-8AR, PIT-8C i inne). Odliczysz wszystkie ulgi podatkowe, w tym ulgę ulgę na dzieci, ulgę na internet, ulgę rehabilitacyjną.
Zawsze bezpłatnie i bez ograniczeń, także w zastosowaniach komercyjnych, w biurach rachunkowych, kancelariach podatkowych. Możliwość pracy wielostanowiskowej i zdalnej.

Więcej na temat programu Pobieram program PITy 2023/2024

Wcześniejsze lata

Działamy od 1992 roku. Od tego momentu nasza Fundacja początkowo udzielającej pomocy kilku osobom potem ta liczba stale rosła.

W 1994 r. otworzyliśmy sklep z tanią odzieżą - zwany kartą wspólnego działania z Fundacją SOS Jacka Kuronia. Celem tego działania było, w większej części rozdawnictwo niż sprzedaż, np. przy sprzedaży 2 ton odzieży, 6 ton zostało rozdane.

W okresie do 1997r. prowadziliśmy zajęcia praktyczne w zakresie poligrafii i grafiki komputerowej. Ta działalność również nie była nastawiona na zysk, a jedynie zdobycie praktyki w danym zawodzie osoby niepełnosprawnej przeszkolonej na kursach w Konstancinie.    

W latach 1996 - 1998 prowadziliśmy turnusy psychoedukacji i socjoterapii pod nazwą "Możesz jeśli chcesz" we współpracy z Polskim Towarzystwem Psychologicznym, osiągając bardzo dobre wyniki. Na przeszkolonych 126 osób, 4 osoby podjęły studia wyższe (już ukończyły i pracują), 8 osób zostało skierowanych na kursy komputerowe do Centrum Kształcenia Niepełnosprawnych w Konstancinie - aktualnie pracują. Pozostałe osoby, zakwalifikowane pozytywnie przez komisję, po ukończeniu szkolenia podjęły pracę - do dziś pracują.

w 2001r. w Gorzycach koło Tarnobrzegu nasza pomoc była o wiele efektywniejsza, mając doświadczenie wcześniejszego wsparcia powodzian w Połańcu i Łubnicach, wobec tragedii poszkodowanych przez żywioł, skoncentrowaliśmy się na pomocy tylko w materiały budowlane oraz odbudowę infrastruktury wodno - kanalizacyjnej jednej z wsi z gminy Gorzyce.

W 2005r. dokonaliśmy zakupu lokalu (byłe kino w Dąbrównie), zakup korzystny, perspektywy wznowienia szkoleń realne, ale pozostał problem adaptacji lokalu na ośrodek szkoleniowy i zebranie funduszy na remont i adaptacje lokalu.

Obecnie Fundacja skupiła sie na pozyskiwaniu darów rzeczowych i finansowych, które są przekazywane dla podopiecznych ponieważ region nasz warmińko-mazurski jest regionem bardzo dotkniętym bezrobociem i brakiem przemysłu, co odbija sie na kondycji finansowej osób niepełnosprawnych (zwłaszcza rodzin wielodzietnych na wsiach). Fundacja też odczuwa taki stan rzeczy w obecnym 2013 roku - coraz mniejsza liczba darczyńców, sponsorów (bardzo wiele Firm i Instytucji do których się zgłaszamy o pomoc nie jest w stanie nam pomóc tłumacząc się kryzysem).

Mimo ciężkiej sytuacji na rynku dziękujemy wszystkim firmą i osoba prywatnym , które wspomagają Fundacje w jej statutowych celach. 

W 2005 roku przekazaliśmy dla podopiecznych około 43 000 zł (dary rzeczowe i pieniężne).

W 2006 roku przekazaliśmy dla podopiecznych około 39 900 zł (dary rzeczowe i pieniężne).

W 2007 roku przekazaliśmy dla podopiecznych około 43 000 zł (dary rzeczowe i pieniężne).

W 2008 roku przekazaliśmy dla podopiecznych około 60 000 zł (dary rzeczowe i pieniężne).

W 2009 roku przekazaliśmy dla podopiecznych około 100 000 zł (dary rzeczowe i pieniężne).

W 2010 roku przekazaliśmy dla podopiecznych około 130 000 zł (dary rzeczowe i pieniężne).

W 2011 roku przekazaliśmy dla podopiecznych około 80 000 zł (dary rzeczowe i pieniężne).

W 2012 roku przekazaliśmy dla podopiecznych około 48 000 zł (dary rzeczowe i pieniężne).

Nasze działania są skierowane do osób niepełnosprawnych z niskimi dochodami , głównie swoje działania kierujemy do rodzin, w których są chore dzieci.

Dziękujemy i prosimy o dalszą pomoc naszym podopiecznym.


© 2023 - Fundacja Niepełnosprawnych SANUS. Wypełniając swoje deklaracje PIT programem PITy TaxMachine 2023/2024 możesz przekazać 1% podatku naszej Organizacji Pożytku Publicznego.